our website

is coming soon

Jemi ekip që gjendemi gjithmonë pranë pacientit, duke mbrojtur interesat e pacientëve.

-Informacione të qarta dhe të besueshme.
-Përqindja e lartë e suksesit në raste të vështira.
-Mjekë specialist dhe staf profesional të fushës gjegjëse.
-Çmime transparente, konkuruese.

Na kontaktoni +383 (0) 45 280 787

viber : +383 45 500 446 

email : info@spitalilindja.com

Adressa : Mehmet Gjevori, J5H4+85 Veternik, Prishtine 10000